Drtinová selhala jako neutrální moderátorka

Až v samotném závěru debaty na DVTV s Michalem Klímou se děkan Filosofické fakulty strefil do černého a vystoupil z defenzivní pozice. Když mu Daniela Drtinová předhodila twitterový výrok pana Kalouska, že prý bolševickou slinou špiní pověst Filosofické fakulty, centra svobodného bádání a obhajoby svobody jednotlivce, Michal Pullmann snad nemohl reagovat lépe, když tento slovník Miroslava Kalouska označil za slovník stalinský.

Pullmannův zpětný úder – jinak známý především z bojových umění – se nesnažil pacifisticky zadržovat agresivitu útočníka, nýbrž humanisticky obrátit útočnou energii agresora proti němu samému a přemoci ho tak jeho vlastní silou.

Pokud tedy přistoupíme na známou věc, že nelepší obrana je útok, potom moc nerozumím komentářům, jejichž autoři by asi nejraději z pozice rozhodčího rozdávali červené karty za porušování pravidel korektní debaty. Z tohoto důvodu také kritizují Danielu Drtinovou, že selhala co do funkce neutrálního moderátora. Chápou tak její selhání jako osobní selhání. Tudíž neuvažují možnost, že debata mezi Pullmannem a Klímou je debatou kdo s koho, v níž samo místo pro funkci neutrálního moderátora chybí.

Jestliže neexistuje neutrální pozice moderátora, která by debatu o naší komunistické minulosti kultivovala, nezbývá než se smířit s tím, jak to tady u nás funguje, že na denním pořádku je kádrování, které vysvětluje něčí názory stalinsky skrze původ, jenž je zpravidla označen za elitářský, buržoazní a v překladu tedy nedisidentský. Ve společnosti, kde útoky na samu osobu platí za normu a nikdo se za ně nestydí, nezbývá než se naučit přecházet do útoku a rozdávat zpětné údery.

 Tomáš Korda, pro Blisty