Metoda poznání nemoci je dána nemocí samou

„Znamená-li „exaktnost“ postup měření a počítání samo, pak platí věta: Věda nemůže být jen exaktní, protože musí být i přesná.“ „Ex agó“ znamená „vyháním“. Jaroslava Pešková doplňuje: „Ex – agó…