Matematika podněcuje k rasové nenávisti, tvrdí profesorka

Profesorka matematiky na Illinoisské univerzitě Rochelle Gutierrezová, která je sama hispánského původu, přišla s velmi kontroverzním tvrzením. Matematika podle ní totiž podněcuje k rasové nenávisti, protože je doménou bílých. U studentů, kteří pocházejí z rasových menšin, pak může údajně docházet k tomu, že se ve společnosti cítí méněcenní.

S touto tezí přišla v odborné publikaci pro učitele matematiky, která se zaměřuje na způsob výuky, a se svými názory do ní přispělo čtyřicet mentorů. “Školní matematické plány kladou důraz na pojmy jako Pythagorova věta nebo teorie o číslu pí, což do značné míry vyvolává dojem, že matematika byla vyvinuta Řeky a dalšími Evropany,” píše například ve svém příspěvku.

Obecně podle profesorky funguje ve společnosti předsudek, že matematiku zvládnou pouze bílí, a podobně tomu tak je i v odborných kruzích, kde, jak tvrdí, obecně platí, že kdo se stane jejich součástí, je automaticky považován za bělocha.

Sama sebe se také ptá, jestli umět matematiku automaticky znamená být chytrým. Odkazuje tak na společenské dogma, že matematika je chápána jako synonymum pro inteligenci. Pozastavuje se i nad rozdílnou finanční podporou v podobě výše grantů pro matematicky zaměřené projekty ve srovnání s těmi, které jsou spojeny s humanitními studii.

Různé dovednosti v matematice jsou prý také důvodem pro mikroagresi v učebnách, k níž dochází na základě její zkušenosti velmi často. Právě v těchto situacích může hrát důležitou roli barva pleti, zvláště pokud jde o nebílého studenta. “Pokud se člověk necítí být matematikem, může mít pocit, že je méněcenný, protože společnost to spojuje s inteligencí,” vysvětluje svůj názor. Sama vybízí učitele, aby se hlavně zaměřili na silné stránky studentů, aby se tomuto předcházelo.

Vedení univerzity se přes kontroverznost názoru v reakci pro Fox News své lektorky zastalo s tím, že to je odbornice, která vydala několik uznávaných publikací. “Stejně jako na jinde na univerzitní půdě má profesorka Gutierrezová právo na akademickou svobodu, která je nezbytná pro studium a výzkum důležitých předmětů a pro dosažení závěrů, i když někteří mohou s těmito závěry nesouhlasit,” uvedl John Wilkin jakožto zástupce Illinoiské univerzity.

Podle Wilkina je podstatné se zaměřit v pedagogice na tuto oblast. “Řešení otázek týkajících se rovnosti a přístupu ve vzdělání je důležité – s významnými důsledky pro celý náš vzdělávací systém. Zkoumání náročných pedagogických otázek je přesně to, co by se mělo zkoumat na vysoké škole, ” dodal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *