Nekorektní.eu – web byl zcela vymazán. Amatérství nebo ideologická cenzura?

Firma WP-hosting informovala společnost Media Sharks, se kterou uzavřela smlouvu o poskytování služeb, jménem naší webové stránky Nekorektní.eu, že se blíží roční termín platby (doba expirace) pro prodloužení webhostingu. Částka měla být zaplacena poslední květnový den.

Dne 1. června Jan Šafra, z WP-hosting, napsal majiteli Media Sharks Davidu Martínkovi mail, v němž ho informoval, že roční platba nebyla zatím uhrazena a zeptal se ho, zda web bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Správce webhostingu dokonce v mailu přiznal, že si všiml, že náš web aktivně funguje a rozvíjí se, že pravidelně přibývají nové články. David Martínek, který pro Nekorektní.eu spravuje internetové stránky, okamžitě odpověděl a podnikl kroky nezbytné k provedení platby.

Nicméně, k našemu překvapení (a hrůze), o dva týdny později byl obsah webu vymazán. Všechno, co jsme vytvořili za téměř dva roky, bylo ztraceno. Co hůř, bylo to hozeno do koše. Webhostingová společnost tvrdí, že k platbě došlo se zpožděním, což se stalo nedbalostí a situací kolem pandemie coronaviru a homeoffice zaměstnanců Media Sharks. Zároveň je důležité zopakovat, že zde nemluvíme o vysoké finanční částce. Nebezpečí, že by platba nebyla provedena z důvodu nedostatku finančních prostředků, je absurdní. Mluvíme o částce 1.452 korun. Webhostingová společnost by kvůli takové částce nezkrachovala a naše redakce jistě také ne. Smysl nedává ani argument, že by tak velká společnost, jako je Media Sharks, nemohla provést tak nízkou platbu. V rámci mailové komunikace navíc správce stánek Nekorektní.eu aktivně informoval webhostingovou službu, že platba bude provedena co nejdříve.

Někteří lidé mohou říci, že to byla naše chyba, že nás společnost varovala a že jsme zaplatili až po splatnosti. Ke zpoždění došlo, jak již bylo řečeno v důsledku pandemie, protože společnost Media Sharks nechala své zaměstnance pracovat z domova a většina schvalovacích procesů se tak protáhla. Prostě 14 dní prodlení, bohužel se stalo. Ospravedlňuje to však výmaz všech údajů z webové stránky?

Jaký druh webhostingové služby je WP-hosting, že na svých serverech nemá dostatek „paměti“, aby data uchovávala alespoň pár měsíců, než je zcela a bez náhrady zlikviduje?

Rozhodli jsme se prozkoumat, zda je takový postup běžný a vypadá to, že rozhodně není. Z námi oslovených webhostingových firem všechny, opakuji VŠECHNY, uchovávají data až 2 roky na svých serverech. Webhostingové společnosti Hostinger, Ionos, Active4, WHTop, Banan, Wedos, OVH, KVC, Pohoda či OneBit nevymažou data svých klientů, kteří mají zpožděné platby i v řádech měsíců. Po jednom měsíci zablokují přístup na stránku, po třech měsících pak službu zablokují úplně.

Ale i poté, co přestanou hostovat web, data uchovávají, protože majitel často chce web v budoucnu obnovit.

U nás to tak nebylo. Což vyvolává logickou otázku: vymazal WP-hosting náš obsah kvůli 14-ti denní opožděné platbě nebo měl někdo s naším obsahem, který se zaměřoval na téma politické korektnosti nějaký ideologický problém? Otázka může znít paranoidně, ale je tu důvodné podezření. Pokud webhostingová společnost jednala tímto způsobem, který není běžný v tomto, ale ani v jiném oboru podnikání, jsou buď amatérskou a nespolehlivou společností nebo existuje nějaký jiný, zatím nevysvětlitelný důvod, proč se rozhodli navždy vymazat stovky článků a celý web. Pro srovnání – i v oblasti poskytování úvěrů platí, že se dlužník dostane do registru neplatících dlužníků teprve v momentě, kdy svoje závazky nehradí ani 90 dnů po splatnosti.

Opět připomínám, že obsah našeho webu byl zaměřen na šíření konzervativních myšlenek. Pak se nabízí ještě další otázka: byla skutečnost, že web vlastní a provozuje politik ANO, důvodem k rozhodnutí jej celý vymazat?

Ať už je pravda jakákoliv, budeme proti tomuto kroku podnikat veškeré právní kroky. Je to zásadní útok na tvrdou letitou práci týmu několika lidí. Je to zásadní útok na konzervativní čtenáře, na novináře, vůči vlastníkovi a dokonce proti samotné demokracii a názorové pluralitě. Buď šlo o toto, nebo o nevídaný šlendrián a naprostý amatérismus. Což by zase byla užitečná informace pro současné a potenciální zákazníky webhostingové společnosti WP-hosting.

Těmito otázkami se budeme věnovat nejen ve veřejném prostoru, ale zřejmě také před příslušným soudem. Doufejme, že to vyjasní skutečnou motivaci tohoto zcela bezprecedentního kroku, který podnikl WP-hosting proti našemu webu Nekorektní.eu.