Nové impulsy do zemědělství. Podzimní hackathon přinese řadu výzev

Lucie Jandová

Moderní technologie mění všechny oblasti společnosti. Ani zemědělství není výjimkou. Důkazem je tříměsíční hackathon organizace Plan4all, která provádí výzkum v oblasti geodat. Výsledky svých aktivit z oblastí jako je rozvoj venkova, dopravy, životního prostředí, cestovního ruchu či autonomního zemědělství přenáší i do praxe. Sdružuje kolem šedesáti zemí ze všech kontinentů kromě Austrálie a Oceánie a nedávno se stala i jednou ze 133 zúčastněných organizací celosvětového sdružení Group on Earth Observation (GEO). Česká republika stála u jejího zrodu.

Projekt, jehož součástí je i podzimní akce s názvem Covid 19 Inspire Hackathon, má za úkol podpořit inovace v zemědělství pomocí informačních technologií, přispět k zotavení zemědělství z jeho problémů, stejně jako hledat pro tuto oblast nové obchodní modely. Do projektu je zapojena řada evropských zemí, avšak velký zájem je o něj také v Africe. „Je to velmi aktivní území s velkou ochotou učit se a zavádět nové technologie,“ podotýká Karel Charvát ze společnosti Plan4all.

Hackathon bude probíhat virtuálně a bude doprovázen řadou skypových konferencí a webinářů. V první fázi budou definovány cíle a výzvy, které se budou sbírat po celém světě, ve druhé se budou vyvíjet nové postupy a aplikace. „Situace kolem koronaviru nás donutila témata rozšířit a vzít v potaz problémy, které vyvolala. Takže se například bude navrhovat i aplikace, které by pomohla farmářům lépe vyhledávat brigádníky na sběr sezónního ovoce. Již teď je v zemích, jako je Francie nebo Itálie, kvůli omezením v cestování nemá kdo sbírat,“ uvádí Karel Charvát.

Užitečné i pro Česko

Pro české země se zase například bude hledat model, jak co nejlépe propojit drobné farmáře a jejich potenciální zákazníky. „Výsledkem by měla být jejich databáze, stejně jako interaktivní mapa. V ní bude možné vyhledat i malé zemědělské prodejce, kteří si nemohou dovolit vlastní e-shop a zůstávají tak pro mnoho zájemců o kvalitní zemědělské produkty neviditelní,“ upozorňuje Karel Charvát.

Dalšími tématy, která se budou řešit, jsou například: digitální inovace potravinářského a zemědělského sektoru, vzdělávání jednotlivců z jiných oblastí, aby byli schopni podpořit zemědělství v době krize, zamezení nedostatku některých druhů potravin v regionech či mobilizace pracovních sil v době sklizně.

„Hackathon je otevřený každému, takže do konce srpna uvítáme další nápady a témata. Během podzimu pak i zapojení odborníků do jejich realizace. Už teď jsme nasbírali řadu zajímavých myšlenek, pro které budeme hledat uplatnění a investory.“

Další fáze bude zaměřena na vývoj inovací, ve kterých budou jednotlivé týmy pod vedením svých mentorů hledat řešení pro vybraná témata. Akce bude ukončena v polovině listopadu 2020.