OBĚTI ČESKÉ JUSTICE: Příběh Tomáše Trávníčka

Jmenuji se Tomáš Trávníček. Byl jsem zadržen a obviněn za pokus zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Do doby stíhání jsem se živil, jako vrcholový sportovec v motorismu s účastí na mistrovství světa. Podroboval jsem se zátěžovým testům na veškeré látky. Ve volném čase jsem pracoval ve stavebnictví a nákupu a prodeji aut, náhradních dílů. To, že jsem se věnoval handicapovaným sportovcům a točil povedené videa ( Travex Šembera day ) beru jako poslání vrcholového sportovce. Do prvního soudního dne jsem byl přesvědčen o mé nevinně a věřil, že se vše vyjasní. Bohužel to byla jen moje naivita a neznalost tohoto systému.

Hned po zadržení jsem spolupracoval s policií a to bez právníka. Byla to chyba, ale já neměl, co skrývat. Neboť jsem se ničeho z toho, co mi přisuzovali, nedopustil. V celém řízení je proti mně pouze a jen výpověď spolupracujícího obviněného. Člověka, který má 16x záznam v rejstříku trestů. Lečí se se schizofrenií a své výpovědi často pozměňoval do doby, než dostal statut spolupracujícího a na počítači napsanou výpověď. Do této doby nebyla žádná zmínka o mně v jeho výpovědi, že bych se jakkoliv podílel na výrobě pervitinu v domě, kde jsem inkriminovanou dobu dohlížel na rekonstrukci venkovní části domu (výstavba opěrné zdi, dovoz – odvoz materiálu, přesun sutin).

Na spolupracujícího obviněného byl vypracován posudek od Národní protidrogové centrály expozitury Brno. Z vyšetření vyplynulo, cituji:

„Trpí bájnou lhavostí. Psychiatricky se lečí od roku 2001. Z posudku pak konkrétně vyplynulo, že orientovaný rád působí zajímavým dojmem a předvádí se. Obsah sdělení často pozměňuje.‘‘

Jeho výpověď neměla být brána vůbec v potaz a už vůbec ne, jako klíčová!

Na otázku: Zda slyšel nějaký konkrétní rozhovor mezi Trávníčkem a Hrachovinou o výrobě pervitinu odpověděl:

,,Ne, neslyšel, usuzuji jen z chování.‘‘

Dále vypovídá, že v konkrétní den v době oběda jsem odvážel vařiče z domu. To se ukázalo, jako naprostá lež. V tu dobu jsem byl od rána, až do večera na brněnském okruhu sledovat Moto GP a za přáteli. Po celou tu dobu jsem doprovázel dva firemní partnery a vysedával u Karla Abrahama v boxech. Toto soud bagatelizoval.

V mém případě zde stojí pouze a jen výpověď nemocného člověka. Žádné jiné důkazy, jako telefonní odposlechy, domovní prohlídka, pachové stopy v místnosti, kde měla být varna, která se nenašla. Toto místo označil spolupracující, který byl zatčen se 2kg v batohu, při cestě do Německa.

Pokládám si otázku, jak mohl být spolupracujícím, když od samého začátku vědomě lže. Že by to bylo tím, aby se vyvinil a dostal nejmenší trest?

Od začátku tvrdí, že neví, jak se drogy vyrábějí. V průběhu vazby, ale sepsal podrobný postup jistému Ivovi na výrobu pervitinu. Aby si člověk mohl zapamatovat recept dlouhý na jeden a půl strany A4, musí mít s vařením zkušenosti. U soudu přiznal, že je to jeho rukopis a recept sepsal sám. K tomuto člověku najdete lživé výpovědi, nad kterými zůstává rozum stát na petici ,,TRAVEX #16 PETICE ZA TOMOVU NEVINNU.‘‘

Naprosto zarážející je, že ostatní obžalované sledovala policie od roku 2013 do 2015, přičemž zde nebyla zjištěna žádná spojitost se mnou.

Osudné období při rekonstrukci domu, kde jsem se fyzicky s nikým nestřetl.
Tito obžalovaní měli zajištěno při domovní prohlídce: varny, samotnou drogu v desítkách gramů, tisíce tablet na jejich výrobu, telefonní odposlechy, místa prodeje, jména lidí vypovídající v jejich neprospěch. Nic z toho nebylo ve spojitosti s domem, kde jsem dělal úpravy. Tito lidé si vyložili tresty ve výši podmínky – 3,5 roku a 5 let. Jejich argumentace byla špatné životní období. Já vyfasoval 5 let za to, že jsem měl vědět, co se za jakým účelem v domě děje.

Při odvolacím řízení nám nebylo umožněno nic z toho, co jsme žádali a rozsudek pouze okopírovali. Nejvyšší soud ve svém odůvodnění napsal: Moje obžaloba nestojí pouze a jen na výpovědi spolupracujícího obviněného, ale na řadě dalších věcí provedených důkazů. To, že doposud nebylo nic jiného kromě lživé výpovědi, abychom se k tomu mohli vyjádřit, a argumentovat není.

Po pravomocném rozsudku mi přišel nástup trestu. Nastoupil jsem sám, abych neměl maření úředního rozhodnutí, po případě prodloužení trestu. Po tomto nástupu podle zákona má být navrácena kauce. Otec na peníze čekal 7 měsíců a to musel platit advokáta, aby psal urgenci soudci, který to měl na starost. Postih za nečinnost soudů? Omluva? Absolutně nic.

V mém případě je mnoho procesních chyb, za které bojuji po celou dobu od zatčení, bohužel to každý.

Soudce jen přehlíží a mně nezbývá, než věřit v lepší zítřky a děkovat rodině, že mě drží při životě. Velké díky patří ženě, která se tu o mě stará a stojí i za sepsáním tohoto příběhu. Díky blízkým přátelům, kteří mě podporují. Ti, co si to právě přečetli, bojujte s námi, nikdy nevíte, kdy vás mohou křivě obvinit a sebrat vám svobodu.

S pozdravem
Tom závodník #16

Ústavní soud – zamítnutí

Po téměř roce čekání na ústavní stížnost jsem se dočkal. Bohužel se svěšenou hlavou.
Jak můžou vůbec takhle fungovat nejvyšší činitelé? Laicky bych řekl – my o koze a oni o voze.

Od počátku se dožadujeme, z jakého konkrétního hovoru vyplývá jakékoliv zapojení od trestní věci. Bohužel, do dnes nevíme nic, krom toho, že je to bráno, jako důkaz, který napomáhá k mému odsouzení. Ukázalo se, že člověk, který proti mně nejen vypovídá jasně podložené lži, ale taky posudek od soudu je v jeho prospěch.

Konkrétně z posudku – cituji ‘‘Výpovědi často pozměňuje a je bájný lhář!‘‘

A soud na to? Cituji: ‘‘Ve většině výpovědí lže, ale v podstatných částech mu věříme.’’

Takže tady stojí mé tvrzení proti tvrzení duševně nemocného člověka.
Dále je mi přisuzován nákup surovin v Polsku. Tohle je podloženo opětně jen výpovědí nemocného člověka, ale pozor, zde o mně žádná zmínka není. Pouze o třech osobách, které následující den dojeli, vytáhli z kufru pytle plné tablet a šli mixovat, takto měl být uskutečněn nákup pouze jednou, takže, jak k tomuto tvrzení soud dospěl, nikdo neví.

Proto žádám osobu, která se měla účastnit tohoto nákupu, aby jasně vyvrátila moji účast na této věci a to tím, že objasní, v jakou dobu zde byli, jakým autem jeli, přes který přechod a na kterém hotelu byli ubytováni. Toto tvrzení bude potvrzeno mým výpisem z telefonu, kde jsem v tuto inkriminovanou dobu byl. Bohužel, zde nemocnému člověku soud nevěří. Asi to bude tím, že je to v můj prospěch?

Momentálně čekám na obnovu řízení, tak snad bude brzy, ať nadále nemarním svůj čas v tomto blázinci.

Děkuji všem, kteří se angažují a snaží se prokázat mou nevinu.

S pozdravem
Tom, závodník #16