Omluva: autorem výroku není Ladislav Jakl …

Mezi běžné praktiky dezinformačních webů patří taková technika, že o někom napíší lež, a po určitém čase článek zeditují, uvedou na pravou míru, a případně se omluví. V prvních dnech si článek všichni přečtou, a následně když článek hnije v archivu už nikomu nesejde na tom, že byl článek opraven.

Mezi další rysy těchto webů patří, že sdílí když se jim informace hodí, tak ji sdílí, aniž by ji jakkoliv ověřovali.

Názorně možno vidět například na Forum24.

Zajímavé je, že zdroj zapomněli ověřit.