Polibte nám prdel: Cenzura na Praze 7

MANIFESTO

Praha 7 nám nedovolilo vystavit náš každoroční banner kongresu Parallel Polis Hacker Congress (# HCPP20), protože se prý jednalo o nevkusnou reklamu.

Před sedmi lety jsme spustili projekt Paralelní Polis. Motivací a smyslem projektu bylo, a stále je, provozovat instituci, jejímž cílem je vytvořit a udržovat prostor pro filozofickou i fyzickou opozici podle nás už dávno překonaného řízení společnosti formou státu.

Proto jsme se rozhodli postavit koncept neziskové organizace na čistě soukromém a dobrovolném financování bez podpory státních grantů a dotací.

Pokud si stát v současnosti prostřednictvím svého úřednického aparátu vynucuje už i způsoby, kterými se jako nezisková organizace můžeme prezentovat, zásadním způsobem omezuje naši existenci. Vnější estetika budovy Paralelní Polis je jedním z našich klíčových nástrojů pro komunikaci. Pokud státní úředník rozhoduje o tom, co je a co není esteticky vhodné pro širokou veřejnost, dotýká se principů, které jsou vlastní totalitářským systémům, a tomu se už z podstaty naší existence musíme vzepřít.

Nikdo, natož subjekt, který programově kritizujeme – stát, nemůže zasahovat do suverenity a formy projevu. Vnímáme za absurdní snahu státu regulovat nástroje, se kterými se tradičně prezentujeme ve veřejném prostoru. Takhle se nechová partner v dialogu v pluralitní společnosti, takhle se chová dominantní agresor, který si vynucuje poslušnost prostřednictvím jednostranných pravidel.

A víte co? Polibte nám prdel.

Rozhodli jsme se tedy na budovu dát něco opravdu estetického:

https://polibtenamprdel.lol/?fbclid=IwAR2UDHudjqAdzmXWBk670t9Be84Oih97zxxuyke1U-43bzMuCK-LRrauqBI