POŽADOVAT STEJNÝ METR PRO VŠECHNY JE ÚDAJNĚ RASISMUS

Jan Moláček z Deníku N tvrdí, že je rasista ten kdo tvrdí, že barva pleti může předurčovat ke kriminalitě.

S tím si dovolím také nesouhlasit. Je to podobně hloupí tvrzení, jako že rasista je ten, kdo tvrdí, že asiati nejsou předurčeni hrát dobře basketbal. Nejde samozřejmě jen o barvu pleti, ale celkově o genetiku každé jednotlivých ras.

Stejně tak jako muž a žena nejsou stejní, tak běloch, asiat či černoch nejsou stejní. Mají různé předpoklady. Nevím jestli na to existuje nějaký výzkum, ale je myslím zřejmé, že po fyzické stránce mají černoši lepší předpoklady, než běloši. Zároveň ale všemožné výzkumy ukazují, že černoši mají naopak nižší IQ. Asi nikdo nebude rozporovat, že ten kdo má nízké IQ, bude mít větší předpoklady k tomu, že bude chudý, než ten kdo má IQ vyšší.

Nyní si stačí položit otázku – bude spíše k páchání násilné trestné činnosti tíhnout malý, slabý člověk s vysokým IQ, nebo ten, který je velký, silný, chudý a má nízké IQ?Tuto teorii podporuje fakt, že dle statistik páchají černoši v USA poměrově několikrát více násilných kriminálních činů, než běloši.Samozřejmě je tu ještě druhé vysvětlení, a sice že černoši plní kriminály proto, že se proti nim běloši spiknuly, a všichni od učitelů, přes policisty až po soudce jsou rasisti.

Ještě doplnění. Nemyslím si, že lidé s nízkým IQ musí nutně více tíhnout ke kriminalitě obecně. Chytřejší lidé, mohou páchat kriminalitu ve stejné míře také, akorát ti se budou spíše přiklánět k různých podvodům atd., zatímco ti hloupější spíše budou přirozeně tíhnout k násilí.

Svejdos

Jan Moláček

Je úplný nesmysl argumentovat v debatě o rasismu v USA tvrzením, že Afroameričané páchají disproporcionálně víc násilné trestné činnosti, ať už na jiných etnických skupinách nebo v rámci své vlastní. Totéž samozřejmě platí pro sociální patologie mezi romskou menšinou v ČR.Pokud je nějaká skupina v něčem disproporcionálně zastoupená, může to mít dvě příčiny. Jednak k tomu může být biologicky, geneticky či jinak “přirozeně” disponovaná – není žádná záhada, proč je mezi oběťmi covid-19 drtivá většina velmi starých seniorů.Tvrdit, že barva pleti někoho předurčuje ke kriminalitě, je ale jednak evidentní nesmysl, a jednak jasný rasistický předsudek. Kdo to tvrdí, je rasista, a potvrzuje na vlastním příkladu rasismus ve společnosti.Druhá možnost je, že disproporcionální zastoupení sociálních patologií v určité skupině je důsledkem společenského nastavení, které danou skupinu handicapuje v přístupu k výdobytkům, které u většinové společnosti fungují jako prevence proti sociálním patologiím – především samozřejmě ke vzdělání, smysluplným ekonomickým aktivitám, kvalitním vztahům s okolím.To je ale vždy problém celé společnosti a společnost ho musí jako svůj vnímat a řešit ho. Klíčovou roli hrají předsudky a začarovaný kruh sebenaplňujících očekávání, který ten slabší – handicapovaná skupina – bez pomoci silnějšího (v poměru 1:10) nikdy nezvládne prolomit.Požadovat to po ní z privilegovaného pohodlí většinové společnosti, krčit rameny, že je to její věc a zodpovědnost, svatouškovsky se schovávat za fráze o “stejném metru pro všechny”, je pouze chabě maskovaná snaha vlastní privilegia zachovat – a tedy opět nic jiného než rasismus.