Tělesné vlastnosti českého lidu

Český lid ovšem nejeví jednotného složení, nýbrž místní odchylky, a to některými směry dosti dalekosáhlé. VÁHA MOZKU Badatelé, kteří se touto otázkou zabývali, došli k výsledku, že mají Čechové velký…